Tro i Egypten

Från Wikimini, encyclopedin för barn
Hoppa till: navigering, sök

Tro i Egypten 

Egyptierna trodde på många gudar, och farao var en av dem. Han ansågs vara son till solguden Ra. Solguden beskyddade farao, och farao beskyddade i sin tur folket. Det var inte så konstigt att människorna lydde honom. Alla arbetade åt farao. Många präster fortsatte att passa upp honom till och med efter hans död, annars kunde han komma tillbaka och hämnas. När alla var döda skulle farao härska över dem i dödsriket.   

Faraonerna lät bygga stora tempel och gravkammare åt sig själva. Farao betyder "Det stora huset".   

Gudar 

När man börjar titta på de egyptiska gudarna märker man snart att det är ett gäng med en mycket invecklad historia och krångliga betydelser.  En gud eller gudinna är oftast ett koncept, en symbol för något som på bilder har getts en form som ser ut som en människokropp eller djurkropp.   

Egypterna hade gudar för solen, månen, krig och kärlek. De flesta gudarna var lokala gudar i små tempel, men det fanns även gudar som dyrkades över hela landet.  

Mumier 

De forntida egyptiernas uppfattning om livet efter döden är komplicerat. Det var viktigt för dem att den dödes kropp bevarades, så att den delen av själen som kallades Ba kunde ta sin boning i kroppen. Man skilde alltså inte på kropp och själ som man gör idag. Kroppen var ett viktigt ”kärl” som skulle vara ett mötesrum och en viloplats för andens olika former. Kroppen fick alltså därför inte förruttna utan balsamerades (gjordes till en mumie) för att bevaras i evighet. 

Präster 

Prästen var en mycket viktig roll i det egyptiska samhället. Egyptierna trodde att gudarna bodde i templen och endast prästen fick gå in i templets heliga område och närma sig den statyn som representerar guden eller gudinnan. Folk kunde be vid porten eller vid faraos hov, eftersom han betraktades som en länk mellan folket och gudarna. 

Källor

https://sv.wikipedia.org/wiki/Egyptiska_gudar

Wikiboo Personliga verktyg