Varg

Från Wikimini, encyclopedin för barn
Hoppa till: navigering, sök

Vargen  

Vargen är ett rovdjur och ett däggdjur. Den lever i Nordamerika, Sverige, Grönland och Ryssland. Vargen lever i skogen. Den lever i familjegrupper i större revir. Vargen är utan tvekan världens kraftfullaste hunddjur.
Medellivslängden för en varg i vilt tillstånd är ca.8 år.

Storlek och utseende

En varg är världens största hunddjur. Vargen varierar mycket i storlek. Den kan vara mellan 82 och 160 centimeter lång, plus svansen som är mellan 35 och 56 centimeter. Hanar är större än honor. En fullvuxen varghane kan väga 30-50 kg och vargtiken väger 30- 40 kg.

De flesta vargar är grå med ljusa ben och ljus mage. Men det finns också vargar som är rödbruna, och vissa är helt svarta. Polarvarg i Arktis blir helt vit på vintern.

Ungar

En varghona får i genomsnitt 4-5 ungar per kull.Ungarna kallas valpar. De väger som en femåring, 7 -21 kg.

Föda

Vargen är köttätare. Vargar jagar i flock och samarbetar när de jagar. De tar helst större djur som hjortar, älg, myskoxe och bison. I Sverige äter de helst älgar men också rådjur, renar, vildsvin, harar och bävrar.

Fiender

Människan är vargens största fiende. En gång i tiden var vargar jättemånga. Nu är de nästan utrotade i sydvästra Europa och i större delen av USA.

Övrigt

Vargen ylar för att prata med andra vargar om dom är långt borta.Varg är Värmlands landskapsdjur. Varg heter Canis lupus på latin.  Namnet ”Varg” betyder på gammal svenska ”dräpare” eller ”tjuv”.

Källor

Naturskyddsföreningen,varghttps://www.naturskyddsforeningen.se/vad-vi-gor/skog/varg/fakta-om-vargen [2020-05-07]

Pedersen, Jan (2013). Djur i världen: faktabok. 1. uppl. Stockholm: Natur & kultur

Wikipedia, varg
http://sv.wikipedia.org/wiki/Varg [2020-05-07]


Loup arctique (Canis lupus arctos)-Loup blanc.jpg
 
Loup gris (Canis lupus).jpg
Wikiboo Personliga verktyg