Hjärtat

Från Wikimini, encyclopedin för barn
Hoppa till: navigering, sök

Vad är hjärtat?

Hjärtat är en muskel, den slår av sig själv. Det kallas för att den är en ickevilje styrd muskel alltså kan inte någon del i kroppen styra hjärtat. Som nyfödd slår ditt hjärta ungefär 120 slag per minut och som en elva åring slår det ungefär 90 slag i minuten. Vuxna har en puls på 70 slag per minut (vilopuls).  För att träna ditt hjärta, behöver du jogga i ungefär en halv timme varje vecka. Då inser ditt hjärta att istället för att slå snabbare kan det slå hårdare och långsamare, då får du bättre kondision.HEJ HEJ

Vart åker blodet?

Varje gång ditt hjärta slår ett slag pumpas syrerikt blod ut i artärerna och syrefattigt blod kommer in från venerna. Artärer är blodkärl som syrerikt blod åker i. I venerna åker blod som har varit och lämnat syre till cellerna.

Hur slår hjärtat?

Du kanske undrar "hur slår mitt hjärta?". Jo, på ditt hjärta finns en sak som heter: "Sinusknutan". Den skickar ut elektriska impulser till hjärtmuskulaturen och då drar hjärtat ihop sig och skickar iväg blodet, när hjärtat gör det drar den in syre och när det drar ut sig igen andas man ut syret och så fortsäterdet. 

Inuti hjärtat

Det finns fyra rum i ditt hjärta - två förmak och två kammare. Mellan rummen sitter något som heter "klaffar". Det är dörrar som öppnas bara på ett håll så blod från venerna inte går ut i samma hål som det kom in i. Om vi inte hade klaffar skulle kroppen få för mycket blod.


 
Blodflödet i hjärtat
                        

Syrefattigt venöst blod från hela kroppen kommer in i höger förmak via övre och undre hålvenernar leds ner till höger kammare. Härifrån pumpas blodet tillbaka till hjärtat.


Sjukdomar
Många sjukdomar är ärftliga. Det är sjukdomar som beror på ärvda anlag (gener) Vissa sjukdomar beror på en enda gen. Man känner till cirka 6 000 sådana sjukdomar. Ett exempel är blödarsjuka. Andra ärftliga sjukdomar orsakas av flera gener samt levnadsvanor och livsmiljö som samverkar. Exempel på sådana sjukdomar är diabetes och allergi.


Blodomlopp
Blodomlopp är ett system för transport i kroppen och består av blodkärl och hjärta.Lilla och stora kretsloppet
Blodomloppet kan delas in i två olika kretslopp. I det lilla kretsloppet pumpas blodet från hjärtats högra halva till lungorna, där det lämnar koldioxid och hämtar syre. Sedan kommer blodet tillbaka till hjärtat, men då kommer det till den vänstra halvan.

I det stora kretsloppet pumpas blodet från hjärtats vänstra halva ut till alla delar av kroppen. Där lämnar blodet ifrån sig syre och näringsämnen till cellerna samtidigt som det tar upp koldioxid och andra avfallsprodukter från cellerna. Blodet kommer sedan tillbaka till hjärtats högra halva. I varje kretslopp finns det olika typer av blodkärl.

När blodet pumpas ut från hjärtat går det genom artärer. Dessa grenar upp sig i allt tunnare artärer och till slut i kapillärer. Kapillärerna är tunnare än hårstrån. Kapillärerna har mycket tunn vägg, och därför kan syre, koldioxid och näringsämnen passera genom väggen. Via lungornas kapillärer kommer syre in i blodet och koldioxid lämnar blodet. I kapillärerna ute i kroppen släpper blodet ut syre och näringsämnen till alla kroppens celler samtidigt som blodet tar upp koldioxid och andra avfallsämnen från cellerna.
Blodet i kapillärerna samlas sedan i vener, som för blodet tillbaka till hjärtat. I lungornas kapillärer kommer syre in i blodet och koldioxid lämnar blodet. I kapillärerna ute i kroppen släpper blodet ut syre och näringsämnen till alla kroppens celler samtidigt som blodet tar upp koldioxid och andra avfallsämnen från cellerna.

Blodet i kapillärerna samlas sedan i vener, som för blodet tillbaka till hjärtat.
Källor: NE.SE WikipediaHjärtat

Hjärtat är en muskulärt driven pump som befinner sig i mitten av bröst korgen , mellan lungorna och pekar något mer åt vänster än höger och dras ihop regelbundet för att pumpa ut blodet genom kroppens cirkulationssystem. När man talar om hjärtat talar man om dess förmak och kammare vi människor har två kammare och två förmak . I hjärtat finns även klaffar som enkelriktar blodet vilket betyder att det gör så att blodet åker åt ett håll, vi människor har fyra klaffar.Hjärtat kan väga 250 till 350gram.


Det är elektriska signaler som säger till hur snabbt hjärtat ska slå och de signalerna kommer från sinus knuten. Hjärtat slå. Sinusknuten är en liten knut bestående av muskler och nerver och sitter i vårat högra förmaks vägg. Sinus knuten skickar en elektrisk signal till en annan knut i högra förmakets nedre del som skickar signalen vidare till hela hjärtat via retlednings systemet. Retlednings systemet är muskeltrådar som kan leda elektriska signaler . Signalerna som skickats kommer till cellerna och gör så att hjärtat kan pumpa blod till resten av kroppen.


Höger kammare pumpar syre fattigt blod (blod med använd luft i) genom lungartären till lungorna för på fyllning medans vänster kammare pumpar blod till resten av kroppen via aorta(våran största artär och är 2,5cm i diameter).Förmaken har tunna väggar som bara är några millimeter tjocka eftersom deras arbetas börda är liten medans vänster och höger kammare har tjockare väggar eftersom blodflödet är större där. Höger kammare har ca 5 mm tjock väg eftersom det ska motstå kraften ifrån lungkretsloppet (lilla kretsloppet),

Den vänstra kammaren har en betydligt tjockare vägg som är 1,2cm tjock för att den ska kunna stå i mot trycket ifrån stora kretsloppet. När hjärtat utsätts för ökad aktivitet te.x att du springer så pumpar det snabbare för att kroppen ska få mer syre och näring när hjärtat utsätts för sådan belastning blir väggarna tjockare och det blir lättare för hjärtat att pumpa. Vid vila slår hjärtat ca 70 slag i minuten när vi tränar kan hjärtat nå max puls som ligger runt 200 slag i minuten det beror mycket på person om det är en person som har tränat mycket slår hans hjärta långsammare än någons som är överviktig med dålig kondition.


http://sv.wikipedia.org/wiki/Hj%C3%A4rta

http://www.ne.se/lang/hj%C3%A4rta

Wikiboo Personliga verktyg